DSC_7826

ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

ศิษย์เก่าลูก ล.ร.บ. 40 รุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันระดมทุนทรัพย์ ช่วยจัดกิจกรรมบุญขึ้นเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศสนุกสนาม พบปะเพื่อนเก่า ครูบาอาจารย์ อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งบุญ มีความสุขกันถ้วนหน้า   [ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่]