DSC_7826

ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

ศิษย์เก่าลูก ล.ร.บ. 40 รุ่ม ร่วมด้วยช่วยกันระดมทุนทรัพย์ ช่วยจัดกิจกรรมบุญขึ้นเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศสนุกสนาม พบปะเพื่อนเก่า ครูบาอาจารย์ อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งบุญ มีความสุขกันถ้วนหน้า   [ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่]  

Untitled-1

รับสมัครครูฟิสิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ –> ประกาศจ้างลูกจ้าง (1) รายละเอียดพอสังเขป -รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เอกฟิสิกส์) -อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,000  บาทและเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน -ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559   เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

12238384_1143057639068232_6037303841617025696_o

อบรมธรรมะ ประจำปี 2558

  คณะครู นักเรียน เข้าร่วมอบรมธรรมะ ในโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย