รับสมัครครูฟิสิกส์

Untitled-1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ –> ประกาศจ้างลูกจ้าง (1)

รายละเอียดพอสังเขป

-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (เอกฟิสิกส์)

-อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,000  บาทและเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินเดือน

-ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559   เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *